เกี่ยวกับเรา

About Us

CK-Gen-Pic- (2)

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

Company history

บริษัท ซีเค-เจ็น ซัพพอร์ท จำกัด เริ่มธุรกิจเมื่อปี 2556 ในนามบุคคลธรรมดา เป็นผู้ให้บริการประเภทบริหารจัดการ อาคารสำนักงานและโรงงาน อาทิ ทำความสะอาด โครงสร้างโรงงาน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซ่อมสร้างต่อเติม ทาสีอาคาร ภายใน และ นอกอาคาร

ต่อมา ด้วยธุรกิจที่ขยายตัว และมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น เราจึงเพิ่มศักยภาพในส่วนของงานตกแต่งสวน และภูมิทัศน์ถือเป็นหน้าตาขององค์กร บริษัท ซีเค-เจ็น บริการจัดแต่งสวนโดยทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญ ทั้งการวอกแบบภูมิทัศน์ ภายในอาคารและภายนอก และรวมทั้งการคัดเลือกพันธุ์ไม้ การเพาะปลูก และบำรุงรักษาสวนให้ดูสวยงามน่ามองอยู่เสมอ.

อื่น ๆ ทางบริษัท กำลังเร่งดำเนินการ ธุรกิจการจัดหาพนักงานทำความสะอาดที่มีคุณภาพและประสบการณ์เฉพาะด้าน ส่งประจำโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไปเขตภาคตะวันออก

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังสามารถ จัดหาและจำหน่าย อุปกรณ์สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลื้องในงานอุตสาหกรรม อาทิเช่นถุงมือ ผ้า,หนัง,ผ้าสำหรับทำความสะอาดภายในโรงงานและอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ตลอดระยะเวลาดำเนินการที่ผ่านมา เรามีทีมงานที่ชำนาญงานเฉพาะ ด้านที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับ และเป็นที่ยอมรับจากกลุ่ม บุคคลทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจและทางราชการ จนมาถึงปัจจุบัน.

ลูกค้าที่ไว้วางใจในการบริการของเรา